Alida60 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Geschiedenis van de doopjurk

Het gebruik om een kindje te dopen in een witte doopjurk bestaat nog niet eens zo lang. Voor 1800 kon doopkleding allerlei kleuren hebben. In veel gevallen droeg de baby geen speciale kleding als het…
Kinderspeelgoed in de Oudheid

Kinderspeelgoed in de Oudheid

In de Oudheid was de baby- en kindersterfte hoog. De vele gevonden kindergraven, grafmonumenten en grafgiften geven archeologen en andere onderzoekers een schat aan informatie over het speelgedrag van…
Kijk op kinderen en hun spel in de zeventiende eeuw

Kijk op kinderen en hun spel in de zeventiende eeuw

De bekende dichter Jacob Cats heeft zijn stempel gedrukt op de opvoeding van kinderen in de zeventiende eeuw. Het ontvankelijke kind moest vanaf jonge leeftijd streng worden opgevoed en goed onderwijs…
Oorsprong en geschiedenis van de rammelaar

Oorsprong en geschiedenis van de rammelaar

Voorlopers van de rammelaar, ook wel rinkelbel of clater genoemd komen we in de oudheid al tegen. Zij waren niet zozeer bedoeld om mee te spelen, maar vooral om boze geesten te verjagen. Materiaal en…
De belevingswereld van het kind in de achttiende eeuw

De belevingswereld van het kind in de achttiende eeuw

In de achttiende eeuw kwam er onder invloed van de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) meer aandacht voor de belevingswereld van het kind. Het kind werd niet langer beschouwd als kleine…
Spel en speelmateriaal in de negentiende eeuw

Spel en speelmateriaal in de negentiende eeuw

De negentiende eeuw staat in het teken van de Industriele revolutie. Speelgoed wordt op steeds grotere schaal geproduceerd. Er komen nieuwe en duurzamere materialen op de markt. Spel- en speelmateriaa…
Twintigste eeuw, de eeuw van het kind

Twintigste eeuw, de eeuw van het kind

Vanaf de twintigste eeuw veranderde er veel voor kinderen. Het was de eeuw waarin kinderarbeid aan banden werd gelegd. Het was ook de eeuw waarin scholing van kinderen bij wet werd geregeld. De opvoed…
Het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Máxima

Het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Máxima

Op 02-02-2002 trouwt onze kroonprins Willem-Alexander met de bruid van zijn keuze Máxima Zorreguieta. Het wordt een zonovergoten feestdag voor het paar en het land.

Woltersum - "Dei nait wil diek’n, mout wiek’n"

Begin 2011 krijgt het tot dan rustig gelegen Groninger dorpje Woltersum in een klap landelijke bekendheid. Inwoners en vee moeten wijken voor het gevaar van een dijkdoorbraak langs het Eemskanaal. Ext…

Woltersum – geschiedenis

De geschiedenis van het dorp Woltersum begint al voor onze jaartelling. Van een overwegend agrarisch dorp werd het door de ligging aan vaarwater, meer en meer een handelskern. De aanleg van het Eemska…