Alida60 » Specials » Kinderspel
Alida60: Informatie van A tot Z

Kinderen en hun spel door de eeuwen heen

Kinderen en hun spel door de eeuwen heen Kinderen spelen. Door te spelen vergroten zij hun kennis en verrijken zij hun ervaring. Kinderspel en speelgoed is van alle tijden. Toch liepen de meningen over het nut van kinderspel in het verleden nogal uiteen. Dat had alles te maken met de kijk op het kind in de verschillende periodes. Speelmateriaal werd heel lang zelf gemaakt of in de natuur gevonden. Eind negentiende eeuw kwam daarin verandering omdat speelgoed voortaan fabrieksmatig kon worden geproduceerd.

De ontwikkeling van speelgoed

Kinderspel is de verzamelnaam van een reeks artikelen die de kijk op kinderen en hun spel door de eeuwen heen belicht. Uit archeologische vondsten is gebleken, dat kinderen in de Oudheid speelden. Het speelgoed gevonden in oude kindergraven laat zien waarmee kinderen in die tijd speelden. Het speelgoed was eenvoudig en gemaakt van materialen die voorhanden waren. Eeuwenlang werd speelgoed op kleine schaal zelf gemaakt of in opdracht door handwerkslieden. Pas na de Industriële Revolutie kwam daarin verandering.

Veranderde kijk op kinderen

In de Middeleeuwen zag men kinderen nog als kleine volwassenen. Kinderspel was gericht op later. Jongens oefenden veldslagen en meisjes bereidden zich voor op hun toekomst als huisvrouw en moeder. In de zestiende eeuw, de eeuw van de reformatie bestonden er grote verschillen tussen de kijk op kinderen en hun spel bij de aanhangers van Calvijn en die van Luther. De zeventiende eeuw was de eeuw van "Vadertje Cats". Hij vond opvoeding en onderwijs uitermate belangrijk. Spelen mocht wel, maar dan als ontspanning tussen het belangrijke werk door. Naarmate de eeuw vorderde werd spelen voor kinderen steeds belangrijker gevonden.

Aandacht voor de belevingswereld van het kind

In de achttiende eeuw kwam er onder invloed van de filosoof Jean-Jacques Rousseau aandacht voor de belevingswereld van het kind. Kinderen zaten volgens hem in een aparte levensfase.

Naar de eeuw van het kind

De negentiende eeuw luidde het begin van de Industriële Revolutie in. Meer vrouwen gingen aan het werk. Er kwamen bewaarscholen voor kinderen. Speelgoed werd bereikbaar voor een steeds groter wordende groep mensen. De twintigste eeuw was de eeuw van het kind. Nooit bleef een kind zo lang kind. Nooit volgde een kind zo lang onderwijs dan toen. De speelgoedmarkt groeide immens.
Kinderspeelgoed in de Oudheid

Kinderspeelgoed in de Oudheid

In de Oudheid was de baby- en kindersterfte hoog. De vele gevonden kindergraven, grafmonumenten en grafgiften geven archeologen en andere onderzoekers een schat aan informatie over het speelgedrag van…
Het spelende kind in Middeleeuws Europa

Het spelende kind in Middeleeuws Europa

In de Middeleeuwen konden kinderen maar kort kind zijn. Vanaf dat ze een jaar of zeven waren moesten zij zich gaan voorbereiden op het leven als volwassene. Toch werd er ook toen volop gespeeld. Spele…
Kinderspel in de zestiende eeuw

Kinderspel in de zestiende eeuw

De zestiende eeuw was de eeuw van de reformatie. Twee grote kerkhervormers traden naar voren, Calvijn en Luther. De twee hervormers dachten heel verschillend over het belang van spelen voor kinderen.
Kijk op kinderen en hun spel in de zeventiende eeuw

Kijk op kinderen en hun spel in de zeventiende eeuw

De bekende dichter Jacob Cats heeft zijn stempel gedrukt op de opvoeding van kinderen in de zeventiende eeuw. Het ontvankelijke kind moest vanaf jonge leeftijd streng worden opgevoed en goed onderwijs…
De belevingswereld van het kind in de achttiende eeuw

De belevingswereld van het kind in de achttiende eeuw

In de achttiende eeuw kwam er onder invloed van de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) meer aandacht voor de belevingswereld van het kind. Het kind werd niet langer beschouwd als kleine…
Spel en speelmateriaal in de negentiende eeuw

Spel en speelmateriaal in de negentiende eeuw

De negentiende eeuw staat in het teken van de Industriele revolutie. Speelgoed wordt op steeds grotere schaal geproduceerd. Er komen nieuwe en duurzamere materialen op de markt. Spel- en speelmateriaa…
Twintigste eeuw, de eeuw van het kind

Twintigste eeuw, de eeuw van het kind

Vanaf de twintigste eeuw veranderde er veel voor kinderen. Het was de eeuw waarin kinderarbeid aan banden werd gelegd. Het was ook de eeuw waarin scholing van kinderen bij wet werd geregeld. De opvoed…
Gepubliceerd door Alida60 op 02-01-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!