Alida60 » Specials » Woltersum
Alida60: Informatie van A tot Z

Woltersum, dorpje aan het Eemskanaal

Woltersum, een klein Groninger dorpje gelegen aan het Eemskanaal, kwam begin januari 2011 in het nieuws. De inwoners en het vee moesten wijken omdat het gevaar bestond, dat de verzwakte dijk langs het kanaal zou bezwijken. De aanleg van het kanaal heeft een grote impact gehad op het dorp. Het werd door de aanleg in tweeën gedeeld. De bedrijvigheid en middenstand zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Maar het kleine dorp is sterk in saamhorigheid.

Woltersum moet evacueren

Januari 2011 komt Woltersum, een klein dorpje gelegen aan het Eemskanaal in het landelijke nieuws. De plaatselijk verzwakte en verzadigde dijk langs het kanaal lekt kwelwater. Het gevaar bestaat, dat de dijk bezwijkt met alle gevolgen van dien. Instanties besluiten de inwoners en het vee uit het dorp en de onmiddellijke omgeving te evacueren. De situatie is kritiek. Heftige regenval gecombineerd met een westerstorm maken, dat er niet op zee kan worden gespuid.

Eemskanaal splitst het dorp

Het Eemskanaal aangelegd in 1876 en verbreed in 1963 heeft een grote impact gehad op het dorp. Woltersum was het enige dorp, dat door dit kanaal werd doorsneden. De bedrijvigheid aan de zuidkant van het kanaal verdween. Het gebied werd gevoegd bij de gemeente Slochteren.

Woltersum aan het water

Woltersum bestond al voor onze jaartelling. Van agrarisch dorp werd het door de gunstige ligging aan het water langzamerhand een handelskern. Door de aanleg van het Eemskanaal verloren de kleinere wateren langzamerhand hun functie.

Schaalvergroting

Woltersum kende lang een bloeiende middenstand. Maar de schaalvergroting ging ook aan dit dorp niet voorbij. Winkels zijn er nagenoeg niet meer. Maar tot op heden heeft de school zich in stand weten te houden en het saamhorige dorp kent een bloeiend verenigingsleven.

Unieke molen "Fram"

De trots van het dorp is de molen “Fram”. Het is een unieke molen omdat deze van oorsprong drie functies had. Een groep van vijf vrijwillige molenaars zet zich in voor de molen. Regelmatig kunnen bezoekers de molen in bedrijf zien.

Kerk met oude elementen

De windwijzer op de Nederlands-Hervormde kerk, een fuut, herinnert aan het lage waterrijke gebied waarin het dorp is gelegen. De overwegend negentiende eeuwse kerk heeft nog een preekstoel met beschilderde panelen van voor de reformatie.

Woltersum - "Dei nait wil diek’n, mout wiek’n"

Begin 2011 krijgt het tot dan rustig gelegen Groninger dorpje Woltersum in een klap landelijke bekendheid. Inwoners en vee moeten wijken voor het gevaar van een dijkdoorbraak langs het Eemskanaal. Ext…

Woltersum – geschiedenis

De geschiedenis van het dorp Woltersum begint al voor onze jaartelling. Van een overwegend agrarisch dorp werd het door de ligging aan vaarwater, meer en meer een handelskern. De aanleg van het Eemska…

Woltersum, dorpje aan het Eemskanaal

Het Eemskanaal is sinds 1876 een belangrijke scheepvaartverbinding tussen de stad Groningen en Delfzijl (Eems). Daarnaast zorgt het voor waterafvoer voor met name noordoost Drenthe (Hunze en Drentsche…

Woltersum – molen “Fram” visitekaartje van het dorp

De molen “Fram” kan met recht het visitekaartje van het Groninger dorpje Woltersum worden genoemd. De molen bepaalt niet alleen het aangezicht van het dorp, maar is ook nog eens uniek in zijn soort. H…

Woltersum – Nederlands Hervormde Kerk

Midden in het dorp Woltersum staat de Nederlands Hervormde Kerk. Dit overwegend negentiende eeuwse bouwwerk herbergt een aantal overblijfselen van oudere datum. In 1964 werd tijdens het opknappen van…
Gepubliceerd door Alida60 op 25-01-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!